Doetinchem

Natuur en cultuur gaan hand in hand

Natuur en cultuur gaan in Doetinchem hand in hand. Op de fiets kan de plaats met zijn historische windmolens (De Walmolen, Auroramolen) uitstekend worden verkend. Kasteel Slangenburg – het voormalige gastenverblijf van de St. Willibrordsabdij – het kleine kasteel De Kelder en ook de Onze Lieve Vrouwenkerk zijn een bezoek waard. In het centrum kan men terecht om te relaxen en te winkelen. De weg ernaartoe loopt over een markante brug, de Oude IJsselbrug. In het Stadsmuseum zijn herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog te vinden met Prins Maurits van Oranje. Ook is er de ontwikkeling te zien hoe Doetinchem van een ‘agrarische nederzetting’ uitgroeide tot een stad met regionale uitstraling, waarbij drukkerij Misset en bandenfabriek Vredestein een belangrijke rol hebben gespeeld.

Willem Ripperda op vredesmissie

Op het beroemde schilderij van Gerard ter Borch, waarop het sluiten van de Westfaalse Vrede in 1648 te zien is, staat hij op de tweede rij: Willem Ripperda (1600 – 1669). Hij was aan moederskant telg van het geslacht van Doetinchem van Rande, was Overijssels afgevaardigde van het ridderschap in de Staten-Generaal en gold als aanhanger van de Prins van Oranje. Tijdens de vredesonderhandelingen in 1647 en 1648 was hij vaak te vinden in Münster en Osnabrück. Gezien het feit dat de betrokkenen op het schilderij afgebeeld zijn, was hij blijkbaar ook aanwezig bij de uiteindelijke ratificatie.

Contact

VVV Doetinchem
Burg. van Nispenstraat 2
7001 BS Doetinchem

Impressies

Andere steden en dorpen

Bezoek onze andere stadsprofielen

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X