De Lutte

Stuwwallen bij De Lutte

Op weg naar De Lutte komt u door een fraai stuwwallenlandschap. Hoogten als de Paasberg, de Austiberg, de Tankenberg en de Hakenberg geven het landschap een afwisselend en glooiend karakter met oude boerenerven, beekdalen en een meanderende Dinkel. Bij het Lutterzand (600 ha) vindt u bossen, jeneverbesstruweel en zandverstuivingen. In Beuningen vindt u de Mauritsbrug, die zijn naam kreeg na diens veldtocht in 1597. Met hem trokken 9.000 infanteristen en 1.600 ruiters op tegen de Spanjaarden.

Arboretum Poort Bulten

Een trekpleister is Arboretum Poort Bulten even buiten De Lutte. Een zeer fraai wandelgebied (toegankelijk voor rolstoelers en slechtzienden) met 2.500 inheemse en buitenlandse bomen en struiken. Het werd aangelegd door de bekende tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer in opdracht van de Oldenzaalse textiel-fabrikant A.J.H. Gelderman. Het is uitgebreid met een moerasgedeelte, waarin grote zwerfkeien zijn opgenomen die te voorschijn kwamen bij de zandwinning voor de aanleg van de autobaan A1. Ook Ootmarsum, Losser en Denekamp zijn de moeite waard, evenals de natuurgebieden rondom.

Contact

VVV Dinkeldal
Plechelmusstraat 14
7587 AM De Lutte

Andere steden en dorpen

Bezoek onze andere stadsprofielen

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X