Oldenzaal

Carnaval, Twente Ballooning, de Boeskool is löss….

Zie daar een handvol evenementen waarmee ‘de Glimlach van Twente’, zoals Oldenzaal ge-noemd wordt, zich op de kaart zet. In de gezellige binnenstad vallen het Palthehuis (museum) en het Michoriushuis op evenals ’n Oale Grieze’, de Plechelmusbasiliek. Oldenzaal is gebouwd tegen een prehistorische stuwwal, veroorzaakt door de voorlaatste ijstijd zo’n 100.000 jaar geleden. De stad is de toegangspoort tot het nationaal landschap Noordoost-Twente.

Plechelmus als twistappel

In de historie van Oldenzaal weerspiegelt zich de strijd tussen de Oranjes en de Spaanse koning Filips II. In 1597 wordt Oldenzaal ingenomen door prins Maurits, maar in 1605 herovert Ambrosius Spinola de stad. De Oldenzalers kunnen de rooms-katholieke godsdienst weer vrij uitoefenen. In 1626 keren de kansen wanneer Ernst Casimir van Nassau de stad inneemt. Oldenzaal wordt weer staats en de Plechelmus (1150) wordt gebruikt door de Hervormden, ook na de Vrede van Münster in 1648. Wel blijft de bevolking overwegend katholiek. Sinds de Franse Tijd is de basiliek weer defi nitief in roomse handen.

Contact

VVV/ANWB Oldenzaal
St. Plechelmusplein 5
7571 EG Oldenzaal

Andere steden en dorpen

Bezoek onze andere stadsprofielen

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X