Kalkar

Een internationaal cultuurmonument

Wie een bezoek brengt aan Kalkar, heeft het gevoel dat hij in het decor van een middeleeuwse film is beland. In het historische centrum, dat wordt omringd door een muur en een gracht en erkend is als internationaal cultuurmonument, vormen geschiedenis en architectuur een perfecte combinatie met gastvrijheid en aantrekkelijke winkel- en recreatiemogelijkheden. De St. Nicolaikerk is met haar bijzondere beelden, goudsmeedkunst en altaren met houtsnijwerk een van de culturele hotspots van het Rijnland. Na de economische bloei in de 15e en 16e eeuw kende Kalkar aan het begin van de 17e eeuw, tijdens de bezetting door de Oranjes en de stationering van troepen, een zware tijd. Dat is echter niet meer af te lezen aan het huidige stadsbeeld van deze ‘Parel aan de Niederrhein’.

Altijd hongerige soldaten

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Kleefse Successieoorlog werd ook Kalkar niet gespaard. Maurits van Oranje (1567 – 1625) vocht in de regio Niederrhein om elke plaats en elke stad tegen de Spanjaard Ambrosio Spinola. Hij was een voorvechter van moderne oorlogsvoering, waarbij zijn leger zoveel mogelijk gespaard moest worden. Maurits bezette Kalkar en dat zorgde ervoor dat de ooit zo welvarende stad schulden moest maken om de hier gelegerde soldaten eten te kunnen geven. De stad was hier nog maar nauwelijks van hersteld, toen nieuwe troepen binnenvielen. Dit keer onder leiding van Otto Hendrik van Carretto, die van 1637 tot 1640 met zijn troepen het leven van de inwoners zwaar maakte.

Contact

Touristik-Information Kalkar
Grabenstraße 66
47546 Kalkar

Impressies

Andere steden en dorpen

Bezoek onze andere stadsprofielen

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X