Nordhorn

Net als Bad Bentheim, is Nordhorn een grensstad. Gelegen aan de Vecht kreeg Nordhorn in 1379 stadsrechten en werd het een centrum van schippers en handelaren. De textielindustrie bracht de grote omwenteling. De stad bloeide op en het Stadsmuseum op het vroegere Povelterrein en de permanente tentoonstelling in Nino Hochbau getuigen daarvan. Bekend is Nordhorn door de grensoverschrijdende ‘kunstwegen’ die langs de Vechtdalroute/LF 16 loopt tot aan Zwolle. Nordhorn zelf telt 36 kunstwerken. Naast de gezellige binnenstad trekt ook de Vechtesee, een grote recreatie-plas, veel bezoekers.

Klooster Frenswegen

Even buiten Nordhorn op weg naar Neuenhaus ligt het vroegere Augustijner klooster Frenswegen. Het werd in 1394 gesticht door graaf Bernhard von Bentheim. Thans is het een oecumenisch bezinningscentrum waarin zes kerken samenwerken. De kloosterkerk, die in 1445 werd ingewijd, brandde in 1881 af na blikseminslag. Frenswegen kwam tot bloei rond 1400 toen het zich aansloot bij de congregatie van Windesheim, waar Geert Groote’s (Deventer) Moderne Devotie werd gepredikt. Deze leer waarin een sobere leefwijze centraal stond, maakte furore in o.a. Overijssel en aangrenzende gebieden.

Contact

VVV-Stadt und Citymarketing Nordhorn e.V.
Firnhaberstrasse 17
48529 Nordhorn

Andere steden en dorpen

Bezoek onze andere stadsprofielen

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X