Wietmarschen

Wietmarschen en zijn Stift

In de Niedergrafschaft aangekomen gaat de route verder richting Wietmarschen, een oude Maria-bedevaartplaats. Het dorp dankt deze omstandigheid aan de kerk en het voormalige Benedictijnenklooster. De kloostertuin nodigt uit tot bezinning en ontspanning en ook de ‘Glaubensweg’ naar Lohne kent tal van plekken voor meditatie. In WO II was in Wietmarschen een gevangenkamp ingericht – een van de acht Emslandlager – waar vooral Russische krijgsgevangenen werden ondergebracht.

Twee stiften

Net als het Twentse Weerselo kent ook Wietmarschen een stift . Beide hebben dezelfde grondlegger: Hugo van Buren een verre voorvader van de Oranjes. In 1150 vroeg deze toestemming een onderkomen met kerk te mogen stichten. Aldus geschiedde in zowel Wietmarschen als Weerselo. De historie van beide stift en is opvallend, want beide werden in de 17e eeuw omgevormd tot een onderkomen voor adellijke joff ers die minstens 16 adellijke voorvaders moesten hebben. In Wietmarschen is een klein stift museum. Op beide locaties zijn de stifthuizen gerestaureerd en is een horecagelegenheid gevestigd.

Contact

Rathaus Lohne
Hauptstraße 62
49835 Wietmarschen Ortsteil Lohne

Andere steden en dorpen

Bezoek onze andere stadsprofielen

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X